W ostatnich latach pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących kwestii ubezpieczeń społecznych w przypadku osób wykonujących powtarzające się świadczenia niepieniężne na podstawie umowy spółki. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu i wyjaśnić, jak wygląda sytuacja z punktu widzenia prawa i obowiązujących przepisów.

Spółka prowadząca działalność w zakresie public relations i marketingu zatrudniła wspólnika z szerokim doświadczeniem i wiedzą, który zobowiązał się do świadczenia niepieniężnych usług na rzecz firmy. Wynagrodzenie za te usługi nie może przekroczyć stawek obowiązujących na rynku. Wątpliwości dotyczyły tego, czy wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał interpretację w tej sprawie, stwierdzając, że katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym nie obejmuje osób fizycznych wykonujących za wynagrodzeniem powtarzające się świadczenia niepieniężne wyłącznie na podstawie umowy spółki. ZUS podkreślił, że wykonywanie takich świadczeń nie powoduje powstania tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Tym samym wynagrodzenie wypłacane w oparciu o art. 176 Kodeksu spółek handlowych nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dlatego, w świetle obowiązującego prawa, wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ani na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. ZUS uznał stanowisko spółki za prawidłowe, co może być istotną informacją dla innych firm zatrudniających wspólników, którzy wykonują powtarzające się świadczenia niepieniężne na podstawie umowy spółki.