1. Błędy/Literówki: Błędy i literówki są jednymi z najczęstszych błędów popełnianych podczas wypełniania dokumentów. Ważne jest, aby zawsze sprawdzać poprawność danych osobistych, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres, kod pocztowy.

2. Podpisy: Błędne oznaczenie osoby do podpisu dokumentów może mieć poważne konsekwencje prawne. Jeśli osoba nieuprawniona podpisze dokument, może to spowodować unieważnienie takiego dokumentu oraz wydanie przez sąd zarządzenia do uzupełnienia dokumentów. Dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, kto jest uprawniony do podpisu danego dokumentu.

3. KRK: Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (KSH), osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w KSH nie może pełnić funkcji w organach spółek prawa handlowego. Przed powołaniem członka zarządu do spółki, konieczne jest sprawdzenie, czy nie ma on historii karnej związanej z przestępstwami objętymi przepisami KSH. W przypadku stwierdzenia takiej historii karnej, sąd zwróci wniosek o rejestrację, co wiąże się z dodatkową opłatą.

4. Niewłaściwy sąd wskazany we wniosku: Podczas składania wniosków i dokumentów do sądu, ważne jest, aby dokładnie wskazać właściwy sąd. Błędnie wskazany sąd może prowadzić do opóźnień i problemów proceduralnych. Dlatego zawsze należy sprawdzić, jaki sąd jest właściwy dla siedziby spółki i poprawnie go wskazać we wniosku.

5. Nazwa: Częsty błąd, który popełniają przedsiębiorcy, to brak sprawdzenia, czy wybrana przez nich nazwa spółki już istnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Rejestracja spółki o nazwie, która jest już zajęta, może prowadzić do pomyłek i zamieszania wśród klientów i kontrahentów. Przykładowo, jeśli istnieją już inne spółki o podobnej nazwie, klienci mogą się mylić i wysyłać zapytania, zamówienia lub płatności do niewłaściwej spółki. Może to prowadzić do poważnych komplikacji, błędów w księgowości i utraty zaufania klientów.

6. Niepełny komplet dokumentów: Często dochodzi do odmowy rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym z powodu niepełnego kompletu dokumentów. Podczas składania wniosku o rejestrację spółki, wymagane są określone dokumenty, takie jak umowa spółki, potwierdzenie wniesienia kapitału zakładowego itp. Jeśli wniosek nie zawiera niezbędnych dokumentów lub dokumenty są niekompletne lub niezgodne z wymaganiami prawnymi, rejestracja może zostać odrzucona, co prowadzi do straty czasu i pieniędzy.

Oszczędź swój czas i nerwy – my przygotujemy komplet dokumentów do sukcesywnej rejestracji spółki z o.o. już za pierwszym razem!